17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

  • Σημαντικές Ημερομηνίες
  • Κατάθεση αιτήσεων μέλους στην Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ., για τους υποψήφιους των βραβείων Χριστίδη και Παπαδάκη ώς τη Δευτέρα 24/9/2018.

 

  • Ανακοινώσεις
  • Την 15η Οκτωβρίου 2018 παρελήφθη η παρακάτω ηλεκτρονική επιστολή εκ μέρους της οικ. Φασούλα προς τον πρόεδρο του ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. και της ΟΕ του 17ου Συνεδρίου.
  • Τρίτη ανακοίνωση 17ου Συνεδρίου E.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

 

  • Μετα από επικοινωνία μας με το ΔΣ της ΕΕΕΓΒΦ διευκρινίσθηκαν τα παρακάτω: Όλοι οι υποψήφιοι  (είτε είναι ομιλητές είτε έχουν γραπτή ανακοίνωση) για τα βραβεία Χριστίδη και Παπαδάκη πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη της ΕΕΕΓΒΦ. Οι υποψήφιοι κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΕΓΒΦ μπορούν άμεσα να υποβάλλουν αίτηση μέλους η οποία θα συζητηθεί σε ΔΣ την επόμενη εβδομάδα (σε κάθε περίπτωση πριν το συνέδριο). Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας εδώ

 

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού". Πληροφορίες εδώ

Υπενθυμίζεται ότι - εκτός των περιπτώσεων των βραβείων Χριστίδη και Παπαδάκη που ισχύουν οσα αναφέρονται παραπάνω - για την υποβολή της περίληψης και την παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης προς παρουσίαση εργασίας να είναι μέλος (οικονομικά τακτοποιημένο) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο.
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να αποδεικνύουν την φοιτητική τους ιδιότητα παρουσιάζοντας τα κατάλληλα έγγραφα.