17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

  • Σημαντικές Ημερομηνίες

Συμπλήρωση φόρμας ενδιαφέροντος και αποστολής περιλήψεων έως 20 Ιουνίου 2018

  • Ανακοινώσεις

 

1η Ανακοίνωση

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνεται στην Πάτρα στο ξενοδοχειο Porto Rio από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2018, με τίτλο:

''Η συμβολή της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία''

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται τόσο κλιματικά, όσο και οικονομικά. Η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων θα συμβάλει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και θα προάγει την ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας, φορέων του Δημοσίου και επαγγελματικών ομάδων.

Στο Συνέδριο θα αναδειχθούν θέματα σχετικά με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και είδη, την αειφόρο γεωργική ανάπτυξη, τις βιοτικές κι αβιοτικές καταπονήσεις, την προστασία και διατήρηση των φυτογενετικών πόρων, την προστασία του αγροτικού και δασικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων στους τομείς των τροφίμων και των φαρμακευτικών προϊόντων.

 

Ενδεικτικές Θεματικες Ενότητες

  • Γενετική Βελτίωση των Φυτών, επίκαιρες τάσεις και προοπτικές
  • Προστασία και Διατήρηση Φυτογενετικών Πόρων
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Βελτίωση των Φυτών για αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και την παραγωγή βιομορίων.
  • Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού υλικού
  • Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Γεωργία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και να υποβάλλουν περίληψεις εργασιών ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018. Κάθε σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει μία προφορική ανακοίνωση, ενώ ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών στις οποίες μπορεί να συμμετέχει είναι απεριόριστος.

 

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, Πρόεδρος, Αν. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας

Πηνελόπη Μπεμπέλη, Αντιπρόεδρος επί οργανωτικών θεμάτων, Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

Ιωάννης Ξινιάς, Αντιπρόεδρος επί θεμάτων επικοινωνίας, Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Μακεδονίας

Πέγκυ Λεονταρίτου MSc, Γραμματέας, Γεωπόνος Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ν. Αχαΐας, Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Μέλος, εκπρόσωπος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ, Ερευνητής Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Φωτεινή Μυλωνά, Ταμίας, εκπρόσωπος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ, Ερευνήτρια, Υπεύθυνη Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, ΙΓΒ & ΦΠ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Eλένη Αβραάμ, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Ειρήνη Νιάνιου - Ομπεϊντάτ, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ

Φώτιος Θεοδωράτος MSc, Μέλος, Γεωπόνος Προέδρος Συλλόγου Γεωπόνων N. Αχαΐας, Κεφ/νιας & Ζακύνθου

Βασιλική Καραπαπά PhD, Μέλος, εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Γεωπόνος, Γεωπόνος Φυτοπαθολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής Δήμος Αγρινίου

Αγγελική Καυγά, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Σας περιμένουμε στην Πάτρα

 

Για την Οργανωτική επιτροπή

 

Βασίλης Παπασωτηρόπουλος   Πέγκυ Λεονταρίτου
Πρόεδρος, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος    Γραμματέας, Υπουργειο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων