17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

 • Σημαντικές Ημερομηνίες

Συμπλήρωση φόρμας ενδιαφέροντος και υποβολή των περιλήψεων των εργασιων για το 17ο Συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ μεχρι τις 15 Ιουλίου 2018

 • Ανακοινώσεις
 • Μετα από επικοινωνία μας με το ΔΣ της ΕΕΕΓΒΦ διευκρινίσθηκαν τα παρακάτω: Όλοι οι υποψήφιοι  (είτε είναι ομιλητές είτε έχουν γραπτή ανακοίνωση) για τα βραβεία Χριστίδη και Παπαδάκη πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη της ΕΕΕΓΒΦ. Οι υποψήφιοι κατόπιν συνεννόησης με την ΕΕΕΓΒΦ μπορούν άμεσα να υποβάλλουν αίτηση μέλους η οποία θα συζητηθεί σε ΔΣ την επόμενη εβδομάδα (σε κάθε περίπτωση πριν το συνέδριο). Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας εδώ

 

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γενετική, Βελτίωση Φυτών και Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού". Πληροφορίες εδώ

 

Υπενθυμίζεται ότι - εκτός των περιπτώσεων των βραβείων Χριστίδη και Παπαδάκη που ισχύουν οσα αναφέρονται παραπάνω - για την υποβολή της περίληψης και την παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης προς παρουσίαση εργασίας να είναι μέλος (οικονομικά τακτοποιημένο) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο.
Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να αποδεικνύουν την φοιτητική τους ιδιότητα παρουσιάζοντας τα κατάλληλα έγγραφα.


 

2η Ανακοίνωση

 Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, μέλη της επιστημονικής κοινότητας,

η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου που συνδιοργανώνεται με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο ξενοδοχείο Porto Rio από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2018, με τίτλο:

‘’Η συμβολή της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία’’

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται τόσο κλιματικά, όσο και οικονομικά. Η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων θα συμβάλει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν τον αγροτικό τομέα και θα προάγει την ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας, φορέων του Δημοσίου και επαγγελματικών ομάδων.

 Στο Συνέδριο θα αναδειχθούν θέματα σχετικά με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και είδη, την αειφόρο γεωργική ανάπτυξη, τις βιοτικές κι αβιοτικές καταπονήσεις, την προστασία και διατήρηση των φυτογενετικών πόρων, την προστασία του αγροτικού και δασικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων στους τομείς των τροφίμων και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

 • Γενετική Βελτίωση των Φυτών, επίκαιρες τάσεις και προοπτικές
 • Προστασία και Διατήρηση Φυτογενετικών Πόρων
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Βελτίωση των Φυτών για αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και την παραγωγή βιομορίων.
 • Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Γεωργία

Επιβεβαιωμένοι Ομιλητές:

 1. Professor Jaime Prohens, Polytechnic University of Valencia (UPV), Spain
 2. Salvatore Ceccarelli PhD.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. Κάθε σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει μία προφορική ανακοίνωση, ενώ ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών στις οποίες μπορεί να συμμετέχει είναι απεριόριστος.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σας περιμένουμε στην Πάτρα

 

Για την Οργανωτική επιτροπή

Βασίλης Παπασωτηρόπουλος   Πέγκυ Λεονταρίτου
Πρόεδρος,Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος   Γραμματέας,Υπουργειο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων