17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Required *

 

Εγγραφή στο Συνέδριο

 

Ιδιότητα Κόστος Εγγραφής (€) μέχρι 31/7/2018
Κόστος Εγγραφής (€) μετά τις 31/7/2018
Μέλη ΕΕΕΓΒΦ 60 70
Μη μέλη ΕΕΕΓΒΦ 70 80
Ημερήσια εγγραφή (πλήρης) 30 30
Ημερήσια εγγραφή (μερική) 20 20
Φοιτητές (πλήρης) 40 40
Φοιτητές (μερική) 10 10
Συνοδοί 50 50

Η πλήρης εγγραφή περιλαμβάνει: το βιβλίο με το πρόγραμμα του Συνεδρίου και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, το βιβλίο των πρακτικών των εργασιών, γεύματα, αναψυκτικά/καφέ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ημερήσια εκδρομή καθώς και το επίσημο δείπνο.

Η ημερήσια εγγραφή (πλήρης) περιλαμβάνει: το βιβλίο με το πρόγραμμα του Συνεδρίου και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, γεύματα, αναψυκτικά/καφέ για την ημέρα παρακολούθησης  του συνεδρίου.

Η ημερήσια εγγραφή (μερική) περιλαμβάνει: το βιβλίο με το πρόγραμμα του Συνεδρίου και τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, αναψυκτικά/καφέ για την ημέρα παρακολούθησης  του συνεδρίου.

Η μερική εγγραφή των φοιτητών για συμμετοχή μόνο στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνει: παρακολούθηση στο συνέδριο και αναψυκτικά/καφέ κατά τη διάρκεια του.  Απαιτείται πιστοποιητικό, το οποίο θα αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα.

Η εγγραφή των συνοδών περιλαμβάνει: όλα τα γεύματα, τα αναψυκτικά/καφέ, την εκδρομή και το επίσημο δείπνο.

Οι σύνεδροι ανολόγως του τρόπου εγγραφής θα λάβουν κατά την εγγραφή τους τα ανάλογα συνοδευτικά.