17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

Εγγραφή στο Συνέδριο

 

Ιδιότητα Κόστος Εγγραφής (€) μέχρι 31/7/2018
Κόστος Εγγραφής (€) μετά τις 31/7/2018
Μέλη ΕΕΕΓΒΦ 60 70
Μη μέλη ΕΕΕΓΒΦ 70 80
Ημερήσια εγγραφή (πλήρης) 30 30
Ημερήσια εγγραφή (μερική) 20 20
Φοιτητές (πλήρης) 40 40
Φοιτητές (μερική) 10 10
Συνοδοί 50 50

Η πλήρης εγγραφή περιλαμβάνει: το πρόγραμμα του Συνεδρίου και το βιβλίο με τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, το βιβλίο των πρακτικών των εργασιών, γεύματα, αναψυκτικά/καφέ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ημερήσια εκδρομή καθώς και το επίσημο δείπνο.

Η ημερήσια εγγραφή (πλήρης) περιλαμβάνει: το πρόγραμμα του Συνεδρίου και το βιβλίο με τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, γεύματα, αναψυκτικά/καφέ για την ημέρα παρακολούθησης  του συνεδρίου.

Η ημερήσια εγγραφή (μερική) περιλαμβάνει: το πρόγραμμα του Συνεδρίου, αναψυκτικά/καφέ για την ημέρα παρακολούθησης  του συνεδρίου.

Η μερική εγγραφή των φοιτητών για συμμετοχή μόνο στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνει: παρακολούθηση στο συνέδριο και αναψυκτικά/καφέ κατά τη διάρκεια του. Απαιτείται πιστοποιητικό, το οποίο θα αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα.

Η εγγραφή των συνοδών περιλαμβάνει: όλα τα γεύματα, τα αναψυκτικά/καφέ, την εκδρομή και το επίσημο δείπνο.

Οι σύνεδροι ανολόγως του τρόπου εγγραφής θα λάβουν κατά την εγγραφή τους τα ανάλογα συνοδευτικά.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέτουν την προεγγραφή τους στο 17ο Συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό της EEEΓΒΦ στην  Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό: GR86 0171 2150 0062 1501 1014 508

Να σημειωθεί ότι η κατάθεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία Ονοματεπώνυμο και 17ο ΕΕΕΓΒΦ - (Ονομ/μο-17ο ΕΕΕΓΒΦ)

Επίσης διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν εκκρεμότητες σε οφειλές προς την ΕΕΕΓΕΦ μπορούν να τις πληρώσουν πριν την έναρξη του συνεδρίου ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο συνέδριο.