17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος,  Πρόεδρος, Αν. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας

Πηνελόπη Μπεμπέλη, Αντιπρόεδρος επί οργανωτικών θεμάτων, Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

Ιωάννης Ξινιάς, Αντιπρόεδρος επί θεμάτων επικοινωνίας, Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Μακεδονίας

Πέγκυ Λεονταρίτου MSc, Γραμματέας, Γεωπόνος Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ν. Αχαΐας,  Δ/νση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Μέλος, εκπρόσωπος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ, Ερευνητής  Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Φωτεινή Μυλωνά, Ταμίας, εκπρόσωπος ΔΣ ΕΕΕΓΒΦ, Ερευνήτρια, Υπεύθυνη Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, ΙΓΒ & ΦΠ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειρήνη Νιάνιου - Ομπεϊντάτ, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ

Eλένη Αβραάμ, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Φώτιος Θεοδωράτος MSc, Μέλος, Γεωπόνος Προέδρος Συλλόγου Γεωπόνων N. Αχαΐας,  Κεφ/νιας & Ζακύνθου, Γεωπόνος ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαΐας

Βασιλική Καραπαπά PhD, Μέλος, εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Γεωπόνος, Γεωπόνος Φυτοπαθολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής Δήμος Αγρινίου

Αγγελική Καυγά, Μέλος, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.ΕΙ. Δυτικής Ελλάδας

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Όλα τα μέλη της Εταιρείας θεωρούνται “εν δυνάμει” κριτές. Η ανάθεση των εργασιών στους κριτές εξαρτάται από τη φύση κάθε εργασίας και βαρύνει την Οργανωτική Επιτροπή.