17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Οδηγίες για πλήρεις εργασίες

(Υποβολή έως 30-4-2020)

http://17pbcongress.teiwest.gr/images/…/odigies_ergasion.pdf

Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο βιβλίο πρακτικών του συνεδρίου.

Οδηγίες Συγγραφής Περίληψης

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου.

Για την υποβολή της περίληψης και την παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης για παρουσίαση εργασίας να είναι εγγεγραμμένο μέλος (οικονομικά τακτοποιημένο) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο.

Για τη συγγραφή της περίληψης κατεβάστε το αρχείο word «πρότυπο συγγραφής περίληψης» και συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και το κείμενο της περίληψης χωρίς να τροποποιήσετε τη μορφή της γραμματοσειράς ή των παραγράφων. Πριν από το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να καταγραφούν και τα κύρια σημεία της εργασίας (highlights) τα οποία είναι απαραίτητα για την τελική σύνθεση των αποτελεσμάτων κάθε συνεδρίας από τα αντίστοιχα προεδρεία. Αφού ολοκληρώσετε τη συγγραφή της περίληψης, θα πρέπει να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του συνεδρίου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η περίληψη, η οποία θα κριθεί από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, πρέπει να περιλαμβάνει τον σκοπό διεξαγωγής της εργασίας, τη μεθοδολογία και τα κυριότερα αποτελέσματα. Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών με προφορική ανακοίνωση ενδέχεται κάποιες εργασίες να γίνουν δεκτές ως γραπτές ανακοινώσεις.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο word για το "Πρότυπο Συγγραφής Περίληψης"

Οδηγίες για τις Προφορικές Ανακοινώσεις

Για κάθε ανακοίνωση θα διατίθενται 12 λεπτά για την παρουσίαση και 3 επιπλέον λεπτά για υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση. Το προεδρείο της κάθε ενότητας θα εφαρμόσει με ακρίβεια τα χρονικά όρια, έτσι ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι χρόνοι. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να προετοιμάσετε ανάλογα την ομιλία σας. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα γίνει μέσω χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με προβολέα.

Τα γράμματα και οι αριθμοί στα κείμενα, τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις θα πρέπει να είναι μεγάλου μεγέθους, ώστε να μπορούν να διαβάζονται εύκολα ακόμη και από αυτούς που θα κάθονται στις τελευταίες σειρές της αίθουσας. Η χρήση λευκών χαρακτήρων σε σκούρο φόντο ή το αντίθετο δίνει πολύ καλό αποτέλεσμα από άποψη ευκρίνειας.

Η παρουσίαση συνιστάται να αποτελείται από:

i. σύντομη εισαγωγή, στην οποία θα αναφέρονται η αναγκαιότητα και οι στόχοι της εργασίας

ii. συνοπτική αναφορά στο πειραματικό υλικό και την μεθοδολογία

iii. παρουσίαση των αποτελεσμάτων συνοδευόμενη από σύντομα ερμηνευτικά σχόλια

iv. συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερευνητική εργασία

Οδηγίες για τις Γραπτές Ανακοινώσεις (poster)

Οι γραπτές ανακοινώσεις θα παρουσιασθούν σε μορφή poster διαστάσεων 0,80 × 1,10 m. Κατά την εγγραφή στο συνέδριο θα δοθεί αριθμός για κάθε γραπτή ανακοίνωση ο οποίος θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση στον πίνακα αναρτήσεων. Πριν το τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα γίνεται παρουσίαση των σχετικών γραπτών ανακοινώσεων από ειδική επιστημονική επιτροπή με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους συγγραφείς. Για την καλύτερη παρουσίαση των γραπτών ανακοινώσεων όσοι υποβάλλουν γραπτή ανακοίνωση παρακαλούνται να αποστείλουν την ανακοίνωση τους στην τελική της μορφή σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Oι συγγραφείς της εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκονται δίπλα στις αναρτημένες ανακοινώσεις και να δίνουν επεξηγήσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους συνέδρους στα διαστήματα που θα οριστούν από το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.