17ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Professor Jaime Prohens

Polytechnic University of Valencia (UPV), Spain

Jaime Prohens is Full Professor of Genetics and Plant Breeding at the Polytechnic University of Valencia, Spain and holds a PhD in Agricultural Engineering (1997). His research deals with Solanaceae vegetable crops breeding and enhancement, including assessment of diversity, hybridization, molecular markers, genomics, phenomics, quality, resistance to stresses, and evolution. He has co-authored over 115 papers in ISI journals. He has coordinated or been PI of over 40 research projects, including several international and national projects. He is associate editor of the plant breeding journal Euphytica, as well as member of the editorial board of Genetic Resources and Crop Evolution. He has been president of the European association for Research on Plant Breeding (EUCARPIA) and of the Spanish Society for Horticultural Science (SECH). At present he serves as director of the Institute for Conservation and Improvement of Valencian Agrodiversity (COMAV) and as EUCARPIA's Scientific Secretary.

Εκτεταμένο βιογραφικό του μπορείτε να δειτε εδώ

 

Χορηγοί επικοινωνίας